ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ fucked ຫມູ່​ເພື່ອນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ທັງ​ຫມົດ​ດື່ມ​ແມ່​ຫຼັງ​ຈາກ​ໂຮງ​ຮຽນ.