ໄວລຸ້ນຍີ່ປຸ່ນເວີຈິນໄອແລນໃຊ້ທາງເພດໂດຍເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ