ແມ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເດັກຊາຍເພື່ອນບ້ານໃນຂະນະທີ່ທໍາຄວາມສະອາດຂັ້ນໄດດ້ວຍວິທີນີ້